NUMĖR 75
SOT ËSHTË
 
BALLINA
EDITORIAL
ARTIKUJ
DEBAT
MARKETING
KONTAKT
ARKIVI
CHAT
 
 
2004 në Shqipëri me dy parti socialiste?
 
Shqipja s'ka emër në Shkup
 
Ballafaqimi me Shqipërinë e Madhe
 
Kryengritja shqiptare, pasojë e diskriminimit
 
Pse na duhet irredentizmi militant?
 
Përballë faturave të pashlyera të qytetërimit
 
Panço Vilat shqiptarë e
duan gruan te shtëpia
BALLINA VITI V - 12 SHTATOR 2003


 
 
 
 
 

Copyright © 2004 PASQYRA.COM ASNJË ARTIKULL NUK MUND TË BOTOHET PA LEJEN ME SHKRIM TË REDAKSISË