NUMĖR 70
SOT ËSHTË
 
BALLINA
EDITORIAL
ARTIKUJ
DEBAT
MARKETING
KONTAKT
ARKIVI
CHAT
 
 
Viktima e dyfishtë, Tahir Zema
Krimi s'ndalet me politizim
 
Rugova po ndërton komb,
e jo shtet
BALLINA VITI V - 15 JANAR 2003


 
 
 
 
 

Copyright © 2004 PASQYRA.COM ASNJË ARTIKULL NUK MUND TË BOTOHET PA LEJEN ME SHKRIM TË REDAKSISË