NUMĖR 80
SOT ËSHTË
 
BALLINA
EDITORIAL
ARTIKUJ
 
DEBAT
MARKETING
KONTAKT
ARKIVI
CHAT
 
 
Çoroditja e një Lëvizjeje
 
Në Shqipëri, zgjedhësit më rehat pa politikë
Valesa: „Bashkimi Evropian është intelekti, truri, shpirti qendror“ 
Midhat Frashëri i ynë
BALLINA VITI VI - 21 TETOR 2004


Legjitimiteti dhe multietniciteti
 
 
 
 
 
Kënga e dashnorit të braktisur

Copyright © 2004 PASQYRA.COM ASNJË ARTIKULL NUK MUND TË BOTOHET PA LEJEN ME SHKRIM TË REDAKSISË