MARKETING
SOT ËSHTË
 
BALLINA
 
DEBAT
KONTAKT
ARKIVI
CHAT
 
 

Adresa

Pallati i shtypit
Aneksi
38330 Prishtinë

Telefon
+381 38 249 654

Xhirollogaria:
10186064
MEB, Prishtinë

 
MARKETING MIRËSEVINI

Kjo hapsirë është e rezervuar për Ju bashkëlexues të nderuar, atëherë Ju ftojmë që cilin do biznes që Ju zhvilloni mund t'a publikoni këtu në mënyrë që të jetë sa më i pranishëm në mesin tonë në atë mënyrë që të gjithë të njoftohen mbi dhe rreth punës që Ju bëni. Prandej këtë shërbim ne ua ofrojmë me një çmim jashtzakonisht të ulët të mos themi fare modest.

Ballinë e pasur me shumë çka për shijen Tuaj www.albaner.net
Për më tepër Ju ftojmë të vizitoni ballinën zyrtare të saj. Kliko në foto.

 

Copyright © 2004 PASQYRA.COM ASNJË ARTIKULL NUK MUND TË BOTOHET PA LEJEN ME SHKRIM TË REDAKSISË