NUMĖR 79 
SOT ËSHTË
 
BALLINA
EDITORIAL
ARTIKUJ
 
DEBAT
MARKETING
KONTAKT
ARKIVI
CHAT
 
 
Ura mbi lumin Ibër
 
Ujku qimen e ndërron
Jemi shëndrruar ne Krahinë Autonome të Greqisë
Analiza më e mirë për ngjarjet e 16 e 17 marsit
BALLINA VITI VI - 21 PRILL2004


Ata që kanë humbur dhe ata që kanë vrarë shpresën
Kosova dhe institucionet e saj të pavarura të sigurisë
Pleqtë e Sharrit mungojnë në Tiranë
M E M O R A N D U M
«Vetëdijësimi» i serbëve për krimet
 
 
 
 

Copyright © 2004 PASQYRA.COM ASNJË ARTIKULL NUK MUND TË BOTOHET PA LEJEN ME SHKRIM TË REDAKSISË